Educate International

ZAŠTO SU FINSKA DECA SREĆNA U ŠKOLI?

Veoma je teško definisati sreću, a još teže učiniti ljude srećnim. Prema podacima u Svetskom izveštaju o sreći, Finska je već petu godinu zaredom država u kojoj žive najsrećniji ljudi. Mnogi se pitaju zašto baš Finska i šta je to što Fince čini srećnim, a njihovo objašnjenje je da je sreća koncept koji se uči – u školi! Drugim rečima, dobro uređene škole i sjajan nastavni program postali su preduslovi za kvalitetan život svih građana Finske.

Ne postoji jednostavno objašnjenje zašto je finski obrazovni sistem tako uspešan ali inovacije, koje su primenili u svom školstvu pre više decenija, sada pokazuju izuzetno dobre rezultate, koji Finsku već više godina stavljaju na prvo mesto svetskih indeksa za obrazovanje.

Izvor: Finsko Ministarstvo kulture

Jednake mogućnosti za sve

Glavni cilj finskog obrazovnog sistema je da obezbedi kvalitetno opšte obrazovanje. To znači da svi građani iste besplatne, inkluzivne i sveobuhvatne mogućnosti obrazovanja. Obrazovanje je u potpunosti besplatno za sve, deca u školi imaju besplatne zdrave obroke, a besplatni su i svi digitalni uređaji i alati koji se koriste u nastavi.

Učenje zasnovano na fenomenu

Multidisciplinarni pristup, koje je usresređen na učenika, zasniva se na rešavanju problema, istraživanju i iskustvenom učenju. Ovakav model nastave predstavlja svojevrsnu revoluciju u učenju zbog koje je Finska uspela da relativizuje i kontekstualizuje proces učenja. Deca uče sa svhom i povezuju koncepte koje istražuje sa relevantnim globalnim problemima.

Učenje kroz igru

Finski vrtići i predškolske ustanove prate nacionalni nastavni plan i program za obrazovanje i brigu o ranom detinjstvu, koji omogućava deci da budu deca, da uživaju u svojoj radoznalosti, kreativnosti i bezbrižnosti, i da svet spoznaju otkrivajući ga kroz igru. Igre su dobro strukturirane i osmišljene tako da imaju svrhu, kako bi deca mogla da zavole učenje kroz dinamične nastavne aktivnosti. Vaspitači imaju apsolutnu autonomiju da svoj pedagoški rad podrede blagostanju deteta.

Personalizovano učenje

Učenje je personalizovano za svakog učenika osnaživanjem njegovih talenata i unapređenjem njihovih nedostataka – nema „ćorsokaka“ i nijedno dete nije prepušteno samo sebi. Napredak svakog učenika prati se kroz ishode učenja nacionalnog kurikuluma, a veliku ulogu u personalizaciji imaju i roditelji, koji uzimaju veoma aktivnu ulogu u obrazovanju. Učenici se ohrabruju da uče svesno i sa svrhom, birajući načine na koje žele da otkrivaju fenomene i koncepte.

Nema standardizovanog testiranja

Učenje se procenjuje kroz različite kvalitativne metode koje se fokusiraju na ukupan razvoj učenika i učenje mekih veština, pre nego na njihove veštine pamćenja i kvantitativne rezultate. Kroz različite vrste formativnog ocenjivanja, učenici se neprestano usmeravaju i motivišu da uvek teže ka boljem. Samoprocena je veoma važna za razvijanje svesti učenika o tome šta mogu, šta žele i kako do toga da dođu.

Minimalni domaći zadatak

Naročito tokom prvih godina škole, domaći zadaci su minimalni, a školski dani kratki. Ovo ostavlja više vremena za igru i hobije posle škole i razvijanje mekih veština van učionice, što doprinosi doprinosi i visokom stepenu zadovoljstva životom učenika. Domaći zadaci nisu koncipirani tako da učenici ponavljaju ono što su učili na času, već da nauče nešto novo i da istražuju uz pomoć roditelja, drugih članova porodice ili šire sredine u kojoj žive.

Autonomni nastavnici

Finski nastavnici su visoko obučeni kroz obaveznu master diplomu. Nastavnici su motivisani kroz autonomiju koja im je data da planiraju sopstvenu nastavu i resurse. Veliki deo obrazovanja svakog nastavnika je učenje kako da prilagodi nastavu različitim vrstama učenika. Nastavnici mnogo vremena provode u saradnji i zajedničkom planiranju aktivnosti, kako bi istraživanje fenomena bilo usaglašeno i povezano.

Tehnologija podrške

Škole u ​​Finskoj koriste širok spektar digitalnih alata i rešenja za podršku učenju. Tehnologija se koristi na svrsishodan način kako bi se poboljšalo iskustvo učenja kroz digitalizaciju i razvijanje digitalnih veština. Škole koriste razne platforme za učenje koje su besplatne, a svaki učenik ima svoj digitalni uređaj koji koristi tokom nastave. Proces digitalizacije u nastavi pomaže i nastavnicima da brže i lakše pripremaju nastavne aktivnosti.

Inkluzivno obrazovanje

Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama je  odlično integrisano u nacionalni obrazovni sistem Finske. To znači da su svi učenici podržani, bez obzira na to kolika i kakva im je podrška potrebna. Nastavnici prolaze kroz posebne obuke kako bi bolje razumeli razne načine na koje mogu pomoći deci sa posebnim potrebama.

Celoživotno učenje

Finski obrazovni sistem promoviše celoživotno učenje jer promene u ličnom i kolektivnom obrazovanju treba da prate promene u društvu i nauci. Bez obzira na starosno doba i profesionalno iskustvo, svi građani mogu da nastave školovanje u fleksibilnom sistemu, birajući oblasti, fenomene i koncepte koje žele da istražuju. Učenje nikada ne prestaje.