Educate International

UČIMO DECU KAKO DA UČE I ZAŠTO DA UČE

Iz finskog obrazovnog sistema, koji je jedan od najuspešnijih na svetu, preuzeli smo pedagoški princip kreativne nastave i mentalne stimulacije. U našem okruženju deca ne sede na stolica i ne prepisuju sa table već rade u grupama ili parovima dok istražuju svet oko sebe koristeći razne dostupne resurse i digitalne tehnologije. 

Na primer, ako naši učenici istražuju koncept „okeana“, posmatraće ga kroz:

 • geografiju (gde se nalaze okeani, kako su nastali), 
 • hemiju (zašto su okeani slani, zašto imaju drugačiju gustinu i boju), 
 • biologiju (koje biljne i životinjske vrste opstaju u ekosistemu), 
 • meteorologiju (kako vreme utiče na ponašanje okeana, šta je cunami), 
 • industriju (kako industrije zagađuju okeane, kako privređuju od okeana), 
 • etiku (šta možemo da uradimo da se odgovorno ponašamo prema okeanima), 
 • umetnost (okeani kao umetnička inspiracija u svetu muzike, slikarstva, arhitekture…),
 • ekonomiju (kako pomorstvo utiče na biznis, studije slučaja poznatih kompanija),
 • turizam (kako okeani utiču na turizam i zabavu),
 • sport (sportovi na vodi i pod vodom),
 • ishranu (šta sve možemo da jedemo iz okeana, kako se hrana iz okeana razlikuje od hrane sa kopna).

…i kroz mnoge druge perspektive koje će deca sama otkrivati uz pomoć edu-inovatora. Na raspolaganju imaju digitalne resurse i pristupe sjajnim obrazovnim sajtovima i platformama gde mogu da se povezuju sa drugom decom iz cele mreže naših centara širom sveta.