Educate International

POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

1. Opšte informacije

Svrha ove politike privatnosti je da vam pruži informacije u vezi sa obradom ličnih podataka prilikom korišćenja našeg sajta i povezanih usluga. Politika privatnosti se odnosi na sve sajtove i usluge koji upućuju na ovu politiku privatnosti.

 

1.1. Obrada ličnih podataka

Podaci o ličnosti (ukratko, podaci) u smislu čl. 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) („Zakon o ličnim podacima“)  su sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili može da bude identifikovano – ime, adresa, imejl itd.

 

1.2. Rukovalac

Za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka u smislu čl. 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima, odgovoran je: Educate International, Pivljanina Baja 39, Beograd, Srbija.

Određene aktivnosti obrade podataka mogu da se odvijaju uz odgovornost drugih rukovalaca. Tamo gde je to slučaj, naznačeno je u odgovarajućem opisu tih aktivnosti u nastavku. 

 

1.3. Prava lica na koje se podaci odnose

Kao lice na koje se podaci odnose na koje utiče aktivnost obrade podataka, imate sledeća prava u vezi sa svojim ličnim podacima u skladu sa Zakonom o ličnim podacima:

  • Pravo pristupa;
  • Pravo na ispravku i brisanje;
  • Pravo na ograničenje obrade;
  • Pravo na prenosivost podataka;
  • Pravo na povlačenje saglasnosti;
  • Pravo na prigovor.

Pored toga, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) u vezi sa obradom svojih ličnih podataka.

 

1.4. Primaoci (opšte informacije)

Pored primalaca koji su navedeni u pasusu o primaocima u okviru svakog odeljka u nastavku, prikupljene podatke prenosimo i relevantnim internim odeljenjima radi obrade i drugim povezanim kompanijama u okviru grupacije Beiersdorf ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima u skladu sa potrebama. Podatke prosleđujemo i sledećim primaocima:

– Dobavljači platformi/hostinga će imati pristup ličnim podacima iz treće zemlje. Kao odgovarajuća zaštita, zaključene su/mogu biti zaključene standardne ugovorne klauzule u skladu sa članom 65. Zakona o ličnim podacima, osim onda kada to nije potrebno (ako su primaoci podataka u zemljama koje se smatraju zemljama sa primerenim nivoom zaštite u smislu člana 64. Zakona o ličnim podacima).

– Pružaoci analitičkih usluga će imati pristup ličnim podacima iz treće zemlje. Kao odgovarajuća zaštita, zaključene su/mogu biti zaključene standardne ugovorne klauzule u skladu sa članom 65. Zakona o ličnim podacima, osim onda kada to nije potrebno (ako su primaoci podataka u zemljama koje se smatraju zemljama sa primerenim nivoom zaštite u smislu člana 64. Zakona o ličnim podacima). Pružaoci usluga IT podrške će imati pristup ličnim podacima iz treće zemlje. Kao odgovarajuća zaštita, zaključene su standardne ugovorne klauzule u skladu sa članom 65. Zakona o ličnim podacima, osim onda kada to nije potrebno (ako su primaoci podataka u zemljama koje se smatraju zemljama sa primerenim nivoom zaštite u smislu člana 64. Zakona o ličnim podacima).

– Nadležni organi: U slučaju pravne obaveze, zadržavamo pravo da otkrijemo informacije o vama ako budemo u obavezi da ih predamo nadležnim organima ili organima za sprovođenje zakona u skladu sa  članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (pravna obaveza).

 

DODATNE PONUĐENE USLUGE (ONLAJN I VAN INTERNETA)

Pored onlajn korišćenja našeg sajta, nudimo razne druge usluge za koje obrađujemo vaše lične podatke i u kontekstu van interneta.

U pojedinim slučajevima kompanija Educate International je rukovalac za ponuđene usluge u nastavku, što je već navedeno u sklopu komunikacije. Dakle, ako se spominju delovi ove politike privatnosti, npr. preko linka, a rukovalac je već imenovan, npr. u podnožju/potpisu mejla ili kartici kampanje, to lice je rukovalac u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima.

2.1 Kontakt/komunikacija/saradnja

Svrha/informacije:

Kada komunicirate i/ili sarađujete sa nama, npr. mejlom ili putem kontakt obrasca na našem sajtu, platformi za razmenu podataka, bilo kao npr. potrošač, osoba za testiranje, poslovni partner ili kupac, čuvamo podatke koje date (vaša imejl adresa, ako je primenljivo vaše ime i broj telefona, ili lični podaci pruženi tokom razgovora) i obrađujemo ih kako bismo npr. odgovorili na vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije.

Što se tiče saradnje sa našim dobavljačima, implementirali smo interni proces evaluacije koji, u našem legitimnom interesu, ima za cilj da unapredi poslovni odnos putem izrade „akcionog plana“. Po pravilu obrađujemo samo podatke o kompaniji, ali o vama kao o kontakt osobi mogu da se donesu zaključci ako se komunikacija sa dobavljačima pregleda u pogledu vremena odgovora, pouzdanosti i transparentnosti.

Brisanje/prigovor:

Brišemo podatke koji nastaju u ovom kontekstu kada čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze čuvanja ili ako moraju da se poštuju rokovi zastarevanja.
U slučaju upita potrošača putem našeg internog alata za upravljanje potrošačima, lični podaci se obično brišu posle jedne godine, osim kada važe drugi zakonski periodi čuvanja. U izuzetnim slučajevima, podaci se duže čuvaju ako su neophodni za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost – telefonski snimak)

Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (prilikom obrade u kontekstu ugovora ili situacije slične ugovoru)

Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima  (kada je obrada neophodna radi ispunjenja pravne obaveze)

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima  (prilikom obrade prema gore opisanom legitimnom interesu)

2.2 Bilten/njuzleter

Svrha/informacije:

Bilten/njuzleter sadrži vesti, ponude i detaljnije informacije o odabranim  ponudama. Ako se prijavite na bilten, u skladu sa pristankom koji ste dali, dobićete i u svakom slučaju personalizovane informacije o proizvodima i uslugama ili sugestije za učešće u promocijama, kao što su konkursi i testovi proizvoda putem mejla.

Ako se registrujete za bilten dobićete bilten prilagođen svojim potrebama (ako je bilten „personalizovan“, „individualizovan“ ili „prilagođen“). Mi procenjujemo vašu kupovinu i klikove na našim sajtovima ili unutar biltena kako bismo prikupili informacije koje su relevantne za vas.

U slučaju da ovaj sajt nudi program lojalnosti, ovaj bilten je deo programa lojalnosti.

Primaoci:

  • Dobavljač platforme/hostinga
  • Dobavljač usluga za potrošače
  • Spoljne agencije za podršku biltenu

Mogući su prenosi podataka u treće zemlje. Kao odgovarajuća zaštita, zaključene su/mogu biti zaključene standardne ugovorne klauzule u skladu sa članom 65. Zakona o ličnim podacima, osim onda kada to nije potrebno (ako su primaoci podataka u zemljama koje se smatraju zemljama sa primerenim nivoom zaštite u smislu člana 64. Zakona o ličnim podacima).

Brisanje/povlačenje:

Ovi prikupljeni podaci se automatski brišu najkasnije posle 24 meseca u slučaju neodgovaranja na bilten, npr. ako se bilten ne otvara (neaktivnost). Ako više ne želite da primate bilten, možete da se odjavite u svakom trenutku. Kliknite na link koji se nalazi u svakom biltenu i koji vas vodi kroz proces odjave ili nam pošaljite svoje otkazivanje putem mejla.

Ako vaš profil nije verifikovan tokom procesa tzv. dvostruke prijave, vaš profil će biti izbrisan najkasnije posle šest meseci.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

Prigovor ili povlačenje vaše saglasnosti za obradu ličnih podataka

Ako ste dali saglasnost (član 12. stav 1. tačka 1./član 17. stav 2. tačka 1. Zakona o ličnim podacima) za obradu podataka, možete da je povučete u svakom trenutku, putem gore navedenih kontakt podataka za rukovaoca. Ukoliko je povučete, više nećemo moći da obrađujemo vaše lične podatke koje smo prethodno obrađivali na osnovu vaše saglasnosti (osim ukoliko za tu obradu postoji drugi odgovarajući pravni osnov), ali povlačenje saglasnosti ne utiče na dozvoljenost obrade vaših ličnih podataka koja je vršena na osnovu vaše saglasnosti pre tog povlačenja.

Ako obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na odmeravanju interesa/legitimnom interesu (član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima), možete da prigovorite na obradu. Ovo je slučaj ako obrada nije posebno neophodna da bi se ispunio ugovor sa vama, kako je opisano u opisu funkcija/usluga. Prilikom ostvarivanja prigovora, tražimo od vas da objasnite razloge zbog kojih ne bi trebalo da obrađujemo vaše lične podatke kao što smo to radili. U slučaju opravdanog prigovora, mi ćemo ispitati situaciju i prekinuti ili prilagoditi obradu podataka ili ćemo vam ukazati na ubedljive/zakonske razloge vredne zaštite, na osnovu kojih ćemo nastaviti obradu.

Naravno, u svakom trenutku možete da prigovorite na obradu vaših ličnih podataka u svrhe oglašavanja i analize podataka. Možete da nas obavestite o svom prigovoru putem gore navedenih kontakt informacija za rukovaoca.