Educate International

NAŠI EDU-INOVATORI

Mi nismo samo nastavnici. 

Mi imamo mnogo drugih uloga u kognitivnom, afektivnom i psiho-motornom razvoju deteta.

Mi  smo celoživotni učenici jer svakog dana naučimo nešto novo, kako od svojih kolega, tako i od svojih učenika.

Mi smo mentori jer razumemo potrebe svojih učenika i nastavu personalizujemo tako da svako dete uspešno usvaja znanje.

Mi smo inovatori jer verujemo da se u svetu koji se brzo menja, moramo menjati i mi sami, naši pedagoški pristupi i odnos prema radu sa decom.

Mi smo edu-inovatori.

Dr Lana Belić

GLOBALNA DIREKTORKA
ZA OBRAZOVANJE

Lana je edu-inovatorka sa doktoratom iz međunarodnog obrazovanja sa Univerziteta u Lesteru (UK) i masterom sa Univerziteta u Londonu (UK). Veruje da su nastavnici i učitelji celoživotni učenici koji oplemenjuju i umove i srca.

Dr Lana Belić

DIREKTORKA PROGRAMA
SUPERPOWER EDUCATION

Lana je osmislila koncept ovog programa jer veruje da svaki nastavnik i svaki učenik ima svoju supermoć. Koja je tvoja supermoć?

Aleksandra Ikonov

DIREKTORKA PROGRAMA
STEMznalići

Aleksandra je zamislila STEMznaliće kao mentalni prostor za razvijanje kritičkog mišljenja i rešavanja problema kroz eksperimente.

Kristina Ašćerić

DIREKTORKA PROGRAMA
UMotvori!

Kristina vešto otvara umove i srca kroz sjajan program pozitivne psihologije i introspekcije, koji mladima pomaže da budu spremni za život.