Educate International

NAŠE VREDNOSTI

Iskreno verujemo da obrazovanje ima veoma značajnu ulogu u društvu. Naše vrednosti su veoma bitne za naš etos i pristup radu sa decom jer one daju identitet i integritet koji predstavljaju okosnicu našeg pedagoškog rada. Na ovaj način, osnažujemo decu da, uz učenje sa svrhom, postanu bolji ljudi koji će oblikovati i menjati našu budućnost.

Podstičemo radoznalost, istraživanje, rešavanje problema i kreativno mišljenje

Ohrabrujemo decu da iznesu svoje mišljenje uz smislenu argumentaciju i kritički dijalog

Na putu saznanja, deci dajemo smernice i putokaze za istraživanje i samootkrivanje

Negujemo talente i razvijamo samopouzdanje u sopstvene kvalitete i prednosti

Osnažujemo decu da razumeju svoje emocije i nauče kako da upravljaju njima

Verujemo da kreativnost treba podsticati, a ne gušiti strogim zahtevima i normama