Educate International

NAŠ KONCEPT

Koncipiran sa idejom da u Srbiju donese najuspešnije svetske pedagoške modele i prakse, obrazovni centar Educate International razvija ljubav prema učenju kroz saznajne procese, eksperimente, istraživački rad i kreativno vođene projekte. Naš koncept predstavlja spoj savremenih pedagoških pristupa, inovativnih digitalnih tehnologija i kreativnih mentalnih stimulacija, koje razvijaju interesovanje za učenje i pokreću motivaciju kod dece i tinejdžera. 

Educate International je iznikao iz višedecenijskog pedagoškog rada, profesionalnog kredibiliteta i iskustvenog učenja. Kroz rad sa decom, saznali smo šta im se sviđa da uče, kako im se sviđa da uče i od koga im se sviđa da uče. Ovu su bitni preduslovi da se razvija ljubav prema učenju kako bi deca postala celoživotni učenici sa razvijenim stavom prema ulozi znanja u životu. Na taj način, deca razumeju i zašto im se sviđa da uče.  

Princip rada koji koriste edu-inovatori poklapa se i sa njihovim ličnim stavovima prema celoživotnom učenju. Upravo zato i želimo da pokažemo deci kako da misle van okvira, kako da im, pored umova, oplemenimo i srca, i kako da, kroz kontekstualizovane promene, gradimo njihov pozitivan uticaj na globalizaciju, jer će upravo naša deca menjati svet u kome živimo.

NAŠ PRINCIP RADA