Educate International

OBRAZOVANJE JE NAJBOLJA INVESTICIJA U DETE

Paket obrazovnih usluga u našem centru napravljen je tako da obuhvata raznovrsne aktivnosti i resurse, posebno odabrane po najvišim pedagoškim standardima. Vaše dete će imati sjajne edu-inovatore kao nastavnike, kreativne i prepune ideja kako da učenje učine zabavnim i interesantnim. Koristiće razne resurse, neke na papiru, a neke digitalne, što doprinosi i jačanju digitalnih kompetencija. Svi digitalni materijali će biti dostupni na platformi, a pristup ćete imati i vi, roditelji. Nastavu ćemo organizovati i van zidova škole, u stimulativnim okruženjima za dobro strukturirano učenje i istraživanje: u muzejima, parkovima, sportskim terenima i salama. 

Cene programa su izražene za ceo paket usluga na mesečnom nivou, a ugovor za školovanje se potpisuje za period od oktobra do maja, tj. na osam meseci ili manje, ako se dete upiše kasnije.

Plaćanje može biti na mesečnom nivou po cenama navedenim u nastavku, a za jednokratnu uplatu na godišnjem nivou, možete ostvariti 10% popusta.