Educate International

NAŠ KONCEPT

Koncipiran sa idejom da u Srbiju donese najuspešnije svetske pedagoške modele i prakse, obrazovni centar Educate International razvija ljubav prema učenju kroz saznajne procese, eksperimente, istraživački rad i kreativno vođene projekte. Naš koncept predstavlja spoj savremenih pedagoških pristupa, inovativnih digitalnih tehnologija i kreativnih mentalnih stimulacija, koje razvijaju interesovanje za učenje i pokreću motivaciju kod dece i tinejdžera.

UČIMO DECU KAKO DA UČE I ZAŠTO DA UČE

Iz finskog obrazovnog sistema, koji je jedan od najuspešnijih na svetu, preuzeli smo pedagoški princip kreativne nastave i mentalne stimulacije. U našem okruženju deca ne sede na stolicima i ne prepisuju sa table već rade u grupama ili parovima dok istražuju svet oko sebe koristeći razne dostupne resurse i digitalne tehnologije.

SREĆA JE KONCEPT KOJI SE UČI, A SREĆNA DECA UČE NAJLAKŠE

Kada su srećna, deca uče sa iskrenim entuzijazmom i ogromnom voljom da usvajaju nova znanja. Neuronauka je pokazala da dete najbrže i najlakše uči kada pronađe svoje interesovanje i radi zadatke koje odgovaraju njegovoj kognitivnoj zrelosti. Zato u našem pristupu ne postoje lakši ili teži zadaci, već zadaci koji tačno odgovaraju detetovoj znatiželji i potencijalu. U našem konceptu nema ocena i nagrada, jer svako dete na kraju uspešno dolazi do rešenja svog zadatka, samo na različite načine.

POKAZUJEMO DECI GDE DA GLEDAJU ALI NE I ŠTA DA VIDE

Naš koncept se prilagođava detetu, njegovim potrebama i talentima. Svako dete ima svoj potencijal koji otkrivamo i negujemo kroz personalizovane aktivnosti. Na hiljadu dečijih „zašto“ nemamo hiljadu „zato“, već hiljadu „kako“ i hiljadu „ovako“.

NAŠE VREDNOSTI

Iskreno verujemo da obrazovanje ima veoma značajnu ulogu u društvu. Naše vrednosti su veoma bitne za naš etos i pristup radu sa decom jer one daju identitet i integritet, koji predstavljaju okosnicu našeg pedagoškog rada. Na ovaj način, osnažujemo decu da, uz učenje sa svrhom, postanu bolji ljudi koji će oblikovati i menjati našu budućnost.

ZAŠTO JE FINSKI MODEL OBRAZOVANJA TOLIKO USPEŠAN?

Finsko obrazovanje je podređeno detetu i detetovom kognitivnom, afektivnom i socioemotivnom razvoju. Umesto učenja iz knjiga, deca uče iskustveno – kroz istraživanja, eksperimente i samospoznaju. Na taj način, oni postaju aktivni učesnici u građenju znanja, a ne samo pasivni primaoci gradiva. 

Izvor: Education Finland

NAŠ PROGRAM

SUPERPOWER EDUCATION

ZAŠTO JE IGRA BITNA ZA UČENJE?

Naše kolege iz Lego fondacije sprovele su eksperiment. Uveli su decu u najdosadniju sobu na svetu, koja nije imala ništa više osim stola, stolice… i rolne belog papira. Šta mislite, šta se dogodilo? 

Izvor: Lego fondacija

NAŠE PRIČE

Prijavite se za naš njuzleter

Prijavite se za naš njuzleter